De voordelen ten opzichte van een aerobe waterzuivering? De bacteriën kunnen een hogere stroom aan organisch materiaal verwerken. De slibproductie en de nutriëntenvereisten liggen een stuk lager. Bovendien betekent anaerobie een fikse besparing op het energieverbruik: de beluchtingskosten vallen immers weg. Met de techniek kan ook energierijk biogas geproduceerd worden.

Dankzij jaren praktijkervaring en gerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling heeft Pantarein een stevige expertise in anaerobe waterzuivering. We installeren niet alleen de klassieke variant. U kunt ook kiezen voor een upflow anaerobic sludge blanket reactor (UASB) of een anaerobe membraanbioreactor (AnMBR).

Fout | Pantarein Water

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.