De voordelen van aerobie ten opzichte van een anaerobe waterzuivering? Een aerobe installatie is robuuster: ze herstelt eenvoudig van een overbelasting of een toxiciteit. En de opstartperiode duurt slechts enkele dagen, tegenover ettelijke weken bij een anaerobe installatie. Als uw afvalwater geen te hoge organische belasting heeft, doet u met een aerobe waterzuivering een goede zaak.

Met de expertise van Pantarein zit u goed voor de installatie van een aerobe waterzuivering. Afhankelijk van uw noden kiezen we voor een klassieke aerobe installatie, een sequencing batch reactor (SBR), een conventioneel actief slibsysteem (CAS) of een membraanbioreactor (MBR). Bovendien zorgen we voor goed bezinkbaar slib dat al het afvalwater verwerkt. Daarvoor zorgt onze unieke voedingscyclus. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken over lozingsnormen.