Anaerobische membraanbioreactor Hooge Maey

De eerste anaerobe membraanbioreactor (AnMBR in gasliftconfiguratie) van België? Die vind je op de Hooge Maey in Antwerpen. Pantarein Water stond in voor de ontwikkeling en de bouw.

Het gebruik van membraantechnologie vermijdt slibuitspoeling, een kritiek probleem bij een klassieke anaerobe zuivering, en vergroot op die manier de toepasbaarheid van de technologie. Met behulp van de AnMBR kan de verwerking van zwaar belaste en zoutrijke stromen, door de productie van biogas en dus warmte en/of elektriciteit, duurzame inkomsten genereren. De hoge effluentkwaliteit en het lage energieverbruik houden de verwerkingskost laag.

De installatie op de Hooge Maey werd ontwikkeld in het kader van een KMO-innovatieproject dat Pantarein Water dit jaar afrondde. De anaerobe membraanbioreactor kan 2500 kgCOD/dag verwerken.