Logo Inbev

Voor Inbev in Jupille voerde Pantarein een energieoptimalisatiestudie uit. De voorstellen die uit de studie voortkwamen, zullen nu in de praktijk worden omgezet. Al bij al zijn de besparingsmaatregelen goed voor een winst van 1 miljoen kilowattuur. Dat komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van 250 gezinnen of 1000 personen.