Waterzuiveringsinstallatie

Hoe kunnen kleine en middelgrote brouwerijen hun waterhergebruik en warmtehergebruik optimaliseren? Met het DUWAHE²-project tonen Pantarein, CORE en de brouwerijen Bosteels en Huyghe u de mogelijkheden. Het project werd goed afgerond en op 4 februari worden de resultaten voorgesteld.

In 2016 installeert Pantarein bij Bosteels en Huyghe duurzame waterzuiveringstechnologie om zo water, energie en kosten te besparen. Daarvoor kreeg het project de steun van VLAKWA, het Vlaams Kenniscentrum Water. Met een waterbalans toonden de partners aan dat er tot 30% waterhergebruik mogelijk was. Het water van goede kwaliteit wordt nu gerecupereerd en gebruikt in een aantal laagwaardige toepassingen. Daarnaast wordt het energiegebruik van de waterzuivering geoptimaliseerd en wordt warmte uit het afvalwater gerecupereerd.

De resultaten van het DUWAHE²-project worden voorgesteld op 4 februari, om 18 uur bij AppliTek, Venecoweg 19, 9810 Nazareth.