Hoe word je de groenste brouwer van Vlaanderen? Door de watercyclus te sluiten, bijvoorbeeld. Daaraan werkt Pantarein Water bij brouwerij Huyghe. We optimaliseerden hun waterzuivering zodat het afvalwater verder kan opgezuiverd worden tot proceswater.

Op 27 oktober gaf brouwerij Huyghe tekst en uitleg bij het project op het Milieucongres. Dat congres over de vergroening van de economie wordt om de twee jaar georganiseerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, samen met de partners VMM, VLM, OVAM, INBO, ANB, VLAIO, UMiO en i-Cleantech Vlaanderen.