Vandaag oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen van morgen.

Duurzame technologieën

Met onze nieuwe technologieën tonen we aan dat waterhergebruik en energiebesparing hand in hand kunnen gaan. Zo voldoet uw bedrijf niet alleen aan de steeds strengere normen van de overheid, u bespaart er ook fors mee. En het milieu vaart er wel bij.

Pilootinstallaties

We brengen ons onderzoek in de praktijk. Met onze zeven pilootinstallaties kunnen we testen uitvoeren voor een breed scala van technologieën. Die pilootinstallaties zetten we ook in bij u op het terrein, bijvoorbeeld voor haalbaarheid- en optimalisatiestudies.

Maak kennis met onze onderzoeksprojecten:
 

 • Erasme-project
  "High-efficient and cost-effective airlift MBR for water reuse in textile finishing"
  Met het Erasme-project onderzochten we hoe de performantie van een airlift membraanbioreactor voor de behandeling van afvalwater uit de textielindustrie verbeterd en gekwantificeerd kan worden. De nadruk lag op duurzaamheid: het permeaat werd getest op herbruikbaarheid en het energieverbruik werd in kaart gebracht. Om de effluentkwaliteit te vergelijken onderwierp Pantarein het afvalwater zowel aan biologische als aan fysische behandelingen.
  Het Erasme-project werd gesteund door IWT, liep twee jaar en werd eind februari 2013 afgerond.

   

 • Kmo-innovatieproject
  "Potentiële synergie tussen een anaerobe en aerobe membraanbioreactor"
  Hoe kunnen we de technologie verbeteren om afvalwater met een hoge belasting te zuiveren? Met het kmo-innovatieproject ontwikkelt Pantarein nieuwe mogelijkheden die voordelen bieden ten opzichte van de gangbare zuiveringstechnieken. De voorgestelde configuratie maakt een hogere afbraakefficiëntie mogelijk en zorgt ervoor dat de vlokgrootte geen kritische parameter meer is in het zuiveringsproces. Ook de slibuitspoeling willen we wegwerken. Tot slot moet het innovatieproject de biogasproductie opdrijven. Daarnaast onderzoeken we een configuratie die de voordelen van een anaerobe en een aerobe membraanbioreactor combineert.
  Het kmo-innovatieproject wordt gesteund door IWT. Het werd begin februari 2013 opgestart.

   

 • MIP-project IMCE²RS (Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform)
  "Conceptuele ontwikkeling van innovatieve membraanconfiguraties met maximale energie-efficiëntie en waterhergebruikcapaciteit"
  Zoveel mogelijk water hergebruiken lijkt vanzelfsprekend. Maar gespecialiseerde hergebruiktechnologieën verbruiken bijzonder veel energie. Daarom ontwikkelt Pantarein samen met de KULeuven, partners uit de industrie en de eindgebruikers Boortmalt en de Proefbrouwerij een energiebesparende manier op basis van membraantechnologie. In het MIP-project wordt het afvalwater daarom voorbehandeld met een nanofilter. Het permeaat kan gemakkelijk hergebruikt worden. Het concentraat is klaar voor een anaerobe behandeling die biogas voortbrengt.
  Het MIP-project werd op 1 oktober 2014 opgestart en kwam al een maand later als winnaar uit de bus op de Cleantech Battle van het Cleantech-festival. Het project loopt nog tot eind september 2016.
  Partners: KULeuven, De Proefbrouwerij, Boortmalt, Pentair, Nanobranes, Intellitech, Avecom

   

 • Demonstratie- en disseminatieproject DUWAHE² (Vlakwa – VITO)
  "Duurzame waterzuiveringstechnologie: waterhergebruik, warmterecuperatie uit water en energie-efficiëntie van waterzuivering"
  België telt ongeveer 130 brouwerijen, waarvan een groot deel werkt op kleine schaal. Pantarein wil samen met onderzoekspartner VITO, studentencoöperatie CORE en de brouwerijen Huyghe en Bosteels aantonen dat hergebruik van gezuiverd afvalwater en warmterecuperatie uit een waterzuivering betaalbaar zijn. Het demonstratieproject loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2015, wordt ondersteund door Vlakwa en wil bijdragen aan een duurzamere brouwerijsector.
  Partners: Brouwerij Huyghe, brouwerij Bosteels, CORE
  Met steun van: Vlakwa