De groenste energie moet je niet produceren.

Optimalisatie van bestaande zuiveringen

Wij onderzoeken de procesvoering en de volledige uitrusting van uw waterzuivering om na te gaan waar u op energie kunt besparen. Met extra metingen, tot in de biologische processen zelf, weet u precies waar de grote energieverslinders zitten. Op basis van die informatie kunnen we u concrete voorstellen doen – kleine ingrepen of grotere aanpassingen – om uw waterzuiveringsinstallatie te optimaliseren.

Energie-efficiëntie bij nieuwe installaties

Voor een nieuwe installatie maken we van meet af aan de juiste technologische keuzes. Zo zetten we bijvoorbeeld in op anaerobe processen. Omdat daarvoor geen zuurstof nodig is, blijft het energieverbruik beperkt. Meer nog: er komt biogas bij vrij, en dat kan gevaloriseerd worden als groene energie. En we sturen de industriële apparatuur in de waterzuiveringsinstallatie slim aan zodat ze minder verbruikt. Door te automatiseren kunnen we bijvoorbeeld de beluchting, traditioneel een grote energieverbruiker, efficiënt regelen.

Fout | Pantarein Water

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.